Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o
sekretariat: 68 323 88 34
ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra
Ośrodek Szkolenia
68 323 88 18, 601 333 711
ul. Zimna 3, 65-707 Zielona Góra
Kontakt
Zarząd
65-392 Zielona Góra
ul.Botaniczna 75
tel. 68 323 88 34
fax. 68 323 88 46
pbo@pbozg.pl
Biuro Obsługi Klienta Bazy Usługowo – Produkcyjnej
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
kom. 607 210 328
serwis@pbozg.pl
Grupa Robót Elektrycznych
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
kom. 601 505 991
kom. 601 333 755
gre@pbozg.pl
Grupa Robót Sanitarnych
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
tel. 603 576 133
tel. 607 210 967
grs@pbozg.pl
Węzeł Betoniarski
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
kom. 601 393 355
beton@pbozg.pl
Stacja Obsługi Pojazdów
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
tel. 607 382 365
warsztat@pbozg.pl
Serwis i wynajem sprzętu budowlanego
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
tel. 607 210 154
tel. 607 382 365
z.piskorz@pbozg.pl
Płyty kanałowe
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
tel. 691 838 931, 601 393 322
prodpom@pbozg.pl
Centrum szkolenia
65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 3
tel. 68 323 88 18
kom. 601 333 711
szkolenia@pbozg.pl
Zespół Szkół Zawodowych
65-031 Zielona Góra
ul. Botaniczna 77
tel. 68 324 59 40
zszpbo@zg.home.pl
KRS:0000181360- Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 929-009-46-16, REGON 970023151, Kapitał Zakładowy 403 650 PLN