Operator maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

szkolenie w klasach III i I wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (poz. 134) tj. koparki, koparkoładowarki, ładowarki, walce, montaż rusztowań budowlano-montażowych, pompy do betonu, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, podajniki do betonu (mixokrety), przecinarki do nawierzchni dróg, pilarki do ścinki drzew itp.

Operator maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Operator urządzeń dozorowych

Szkolenia na operatorów urządzeń dozorowych tj.: podesty ruchome, żurawiki HDS, wózki podnośnikowe (widłowe) z uzyskaniem uprawnień UDT.

Operator urządzeń dozorowych
Nasze szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pracowników. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.