Grupa robót elektrycznych

- kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych w budynkach mieszkalnych
- kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych w obiektach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej (instalacje elektryczne, sterowania i automatyki, telefoniczne, sygnalizacyjne)
- linie zasilające NN i SN kablowe
- trafostacje i rozdzielnie elektryczne
- oświetlenie zewnętrzne


Jesteśmy przygotowani do sprawnej i kompleksowej realizacji robót elektrycznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozwiązań wpływających na dobrą jakość i bezpieczeństwo użytkowanych instalacji. Udzielamy informacji i przedstawiamy w krótkim terminie oferty robót branżowych.
Posiadamy wszelkie uprawnienia budowlane, zaświadczenia kwalifikacyjne niezbędne w wykonawstwie robót elektrycznych.

Grupa  robót  elektrycznych
Grupa robót sanitarnych

- kompleksowe wykonawstwo robót sanitarnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych - wod-kan, centralne ogrzewanie (również podłogowe),
- instalacje gazowe. Stosujemy materiały według najnowszych technologii.


Roboty zewnętrzne
- sieci cieplne z rur preizolowanych
- sieci wodociągowe wraz z przyłączami
- sieci deszczowe wraz z przyłączami
- sieci gazowe wraz z przyłączami
- sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączam
Budowy
- rozlewni gazu płynnego
- stacje uzdatniania wody
- przepompowni ścieków
- dróg z nawierzchni asfaltowej
- kostki brukowej, płyt ażurowych
- chodników i parkingów

Grupa  robót  sanitarnych
  • Modernizacje kotłowni węglowych na gazowe lub olejowe
  • Kompleksowe wykonawstwo kotłowni gazowych lub olejowych
  • Modernizacje węzłów cieplnych w starych budynkach
  • Wykonawstwo węzłów cieplnych - według zamówienia inwestora

Do łączenia rur PE-HD stosujemy zgrzewarki elektrooporowe PE2000 typu KAMITECH oraz zgrzewarki doczołowe FUSION typu 250 AF z pełnym automatem i drukarką (aktualna rejestracja). Nadzór i wykonawstwo prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra legitymująca się uprawnieniami do wykonywania oferowanych robót.

Kontakt

Grupa robót elektrycznych

Grupa robót sanitarnych