Politechnika Zielonogórska 1964-1975-1984-1988-1994r
Politechnika Zielonogórska 1964-1975-1984-1988-1994r
Uniwersytet Zielonogórski 1995r
Uniwersytet Zielonogórski 1995r
Centrum Nauki Języka Niemieckiego UZ 1995r
Centrum Nauki Języka Niemieckiego UZ 1995r
Adaptacja Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji UZ 2006r
Adaptacja Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji UZ 2006r
Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego 2001r
Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego 2001r
Centrum Administracyjno - Usługowo - Handlowe w Zielonej Górze 1967r
Centrum Administracyjno - Usługowo - Handlowe w Zielonej Górze 1967r
Fragment Osiedla Mieszkaniowego Łużyckie w Zielonej Górze 1973r
Fragment Osiedla Mieszkaniowego Łużyckie w Zielonej Górze 1973r
Budynki Mieszkalne Flagowce przy ul. Wojska Polskiego 1973r
Budynki Mieszkalne Flagowce przy ul. Wojska Polskiego 1973r
Dom Towarowy Centrum 1976r
Dom Towarowy Centrum 1976r
Budynki Mieszkalne przy ul. Krośnieńskiej 1976r
Budynki Mieszkalne przy ul. Krośnieńskiej 1976r
Budynek Administracyjny ZUS 1978r
Budynek Administracyjny ZUS 1978r
Dom Towarowy Hermes 1980r
Dom Towarowy Hermes 1980r
Osiedle Mieszkaniowe Winnica w Zielonej Górze 1982r
Osiedle Mieszkaniowe Winnica w Zielonej Górze 1982r
Fragment Osiedla Mieszkaniowego Pomorskie w Zielonej Górze 1984r
Fragment Osiedla Mieszkaniowego Pomorskie w Zielonej Górze 1984r
Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos w Zielonej Górze 1989r
Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos w Zielonej Górze 1989r
Budynki Mieszkalne przy ul. Chmielnej w Zielonej Górze 1991r
Budynki Mieszkalne przy ul. Chmielnej w Zielonej Górze 1991r
Budynek przy ul. Wyszyńskiego 1992r
Budynek przy ul. Wyszyńskiego 1992r
Budynki Mieszkalne przy Trasie Północnej 1993r
Budynki Mieszkalne przy Trasie Północnej 1993r
Pawilon Usługowo-Handlowy 1995r
Pawilon Usługowo-Handlowy 1995r
Przedszkole Osiedle Pomorskie Zielona Góra 1995r
Przedszkole Osiedle Pomorskie Zielona Góra 1995r
Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Świecku 1995r
Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Świecku 1995r
Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie 1997r
Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie 1997r
Szkoła Podstawowa 1995r
Szkoła Podstawowa 1995r
Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze 1961-1983-1994-2000r
Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze 1961-1983-1994-2000r
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze 2001r
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze 2001r
Budynki mieszkalne Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2004r
Budynki mieszkalne Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2004r
Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Zielona Góra 2005r
Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Zielona Góra 2005r
Budynki mieszkalne SM Młodzieżowiec w Zielonej Górze 2005r
Budynki mieszkalne SM Młodzieżowiec w Zielonej Górze 2005r
Gimnazjum Publiczne w Czerwieńsku 2006r
Gimnazjum Publiczne w Czerwieńsku 2006r
Budynek Mieszkalny w Bolesławcu 2007r
Budynek Mieszkalny w Bolesławcu 2007r
Budynki mieszkalne Osiedle Zacisze Zielona Góra 2007r
Budynki mieszkalne Osiedle Zacisze Zielona Góra 2007r
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu 2008r
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu 2008r
Hala Labolatoryjna PWSZ Sulechów 2009r
Hala Labolatoryjna PWSZ Sulechów 2009r
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli 2009r
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli 2009r
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - budynek w Żaganiu 2008r
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - budynek w Żaganiu 2008r
60 lat tradycji i doświadczenia